Ændring i bestyrelsen

Læs mere ved at følge linket her Bestyrelse

Hjemmesiden

- er i øjeblikket ved at blive opdateret. Derfor kan der være ting, der bliver flyttet rundt. Hav venligst tålmodighed, mens arbejdet er i gang.

Velkommen

Grundejerforeningen Majgården ønsker dig velkommen til vores hjemmeside. Her finder du forskellige informationer om foreningen, blandt andet vedtægter, referater og også praktiske informationer. Du kan også se, hvem der er i bestyrelsen.

Støt op om din lokale grundejerforening. Foreningen varetager grundejernes interesser over for især offentlige myndigheder - primært for at sikre gode veje i området. Det er også foreningen, der sørger for snerydning og grusning i området - i sig selv en god grund til at være medlem af foreningen.