Velkommen

Grundejerforeningen Majgården ønsker dig velkommen til vores hjemmeside. Her finder du forskellige informationer om foreningen, blandt andet vedtægter, referater og praktiske informationer. Du kan også se, hvem der er i bestyrelsen.

Støt op om din lokale grundejerforening. Foreningen varetager grundejernes interesser over for især offentlige myndigheder - primært for at sikre gode veje i området. Det er også foreningen, der sørger for snerydning og grusning i området - i sig selv en god grund til at være medlem af foreningen.

Ekstraordinær generalforsamling 2015

Så er referatet fra den ekstraordinære generalforsamling klar. Det kan læses her.

Skilte

Kommunen har nu sat skilte op ved begge udkørsler fra Netto.