Medlemsfremgang

I bestyrelsen er vi glade for at kunne meddele, at der igen er fremgang i medlemstallet i foreningen.

Check postkasserne i området - der er mange røde mærkater, og se medlemslisten ved at trykke på linket her.

Velkommen

Grundejerforeningen Majgården ønsker dig velkommen til vores hjemmeside. Her finder du forskellige informationer om foreningen, blandt andet vedtægter, referater og praktiske informationer. Du kan også se, hvem der er i bestyrelsen.

Støt op om din lokale grundejerforening. Foreningen varetager medlemmernes interesser over for især offentlige myndigheder - primært for at sikre gode veje i området. Det er også foreningen, der sørger for snerydning og grusning i området - i sig selv en god grund til at være medlem af foreningen.

Mærkater

På opfordring fra generalforsamlingen, har vi nu fået lavet mærkater til alle betalende medlemmer. Når betaling af kontingent  er registreret, vil man få et mærkat, og man kan så vælge at sætte det op på postkassen for på denne måde at vise, at man også bidrager til bl.a. at betale for snerydning.
Vi vil få lavet nye mærkater hvert år i skiftende farver.
 
Fristen for rettidig indbetaling er 1. november 2016:

Kontingentet er 250 kr., som indbetales på reg. 9360, konto 3965630650