Velkommen

Grundejerforeningen Majgården ønsker dig velkommen til vores hjemmeside. Her finder du forskellige informationer om foreningen, blandt andet vedtægter, referater og praktiske informationer. Du kan også se, hvem der er i bestyrelsen.

Støt op om din lokale grundejerforening. Foreningen varetager medlemmernes interesser over for især offentlige myndigheder - primært for at sikre gode veje i området. Det er også foreningen, der sørger for snerydning og grusning i området - i sig selv en god grund til at være medlem af foreningen.

Generalforsamling 2017

Der er nu udsendt indkaldelse til generalforsamlingen 2017. Du kan se dagsorden m.v. her.

Som det fremgår af dagsorden, afgår to bestyrelsesmedlemmer, og vi efterlyser derfor interesserede nye kræfter til bestyrelsen.

Lodsejere fra foreningens område, som ikke er medlemmer, er velkomne på generalforsamling, hvis kontingent betales ved indgangen.